Te Hana - Te Ao Marama

Maunga: Kikitangiao

Awa: Oruawharo

Iwi: Ngati Whatua ki Kaipara

Hapu: Ngati Te Hana

Tikanga/Kawa (hui): Paeke - Ngati Whatua ki Kaipara

Tikanga/Kawa (tangi): Ngati Whatua ki Kaipara

Additional nga whare:

Whare name:
(TBA)
Whare type / uses:
Whare nohonga
Whare name:
(TBA)
Whare type / uses:
Whare taonga
Whare name:
(TBA)
Whare type / uses:
Whare Whakairo

Contact Info

Phone:
(09) 423 8708
Fax:
(09) 423 8705
Email:
tehana@xtra.co.nz
Postal address:
PO Box 88 Wellsford
Physical address:
313 State Highway One, Te Hana, Wellsford
Website address:
http://www.tehana.org.nz

Comments:
Please note Te Hana - Te Ao Marama is currently in the Building Consent Stage. This is a staged development whereby all details & information will be posted at a later date. Any enquiries please contact Trust Chairman.